Til startsiden Read this page in Egnlish

Drejebænkens hastighed

Generelt er hastigheden, som drejebænken skal køre med, noget af en fornemmelsessag. Jeg tænker sjældent over omdrejningstallet, men skruer op eller ned som jeg føler, at der er brug for det. Men det kræver lidt erfaring, og inden man har det, er det rart med nogle retningslinier.

Generelt: start med en lav hastighed og prøv så eventuelt at sætte hastigheden op. Vær klar til at stoppe drejebænken med det samme, hvis det viser sig, at hastighede var for høj.
    Jo større diameter på des lavere hastighed. Jo højere hastighed, des pænere og renere snit. Men hvis hastigheden bliver for høj, er der risiko for vibrationer, enten i hele bænken, som kommer til at ryste, eller i emnet, hvor værktøjet så laver et bølget spiralmønster. Hvis der kommer spiralmønster så sæt hastigheden ned eller prøv at tage meget fine spåner med meget let hånd.
    Hvis emnet ikke er i balance, f.eks. et råt stykke af en stamme eller en gren, skal der bruges noget lavere omdrejningstal for at undgå vibrationer.

Ved langsdrejning af tynde emner - 5 cm og mindre - er 2500-3000 o/min eller højere godt, men mindre kan altid bruges. Ved lange emner må man ofte bruge en lavere hastighed for at undgå vibrationer. Ved større diameter bruges tilsvarende lavere omdrejningstal.
    Stort set de samme hastigheder bruges til små emner, der er spændt op uden støtte fra pinolen.

Tværsdrejning - skåle og lign.: Er startemnet en rondel eller en firkant/ottekant skåret ud af en planke kan man starte med ca. 500 o/min hvis det er et stort stykke og højere (1500 o/min), hvis det er mindre. Når det er pænt rundt og helt i balance, kan man ofte øge hastigheden noget. Op til måske 2000 o/min for små emner.
    Er det et stort ubalanceret emne, f.eks. et råt stykke fra en frisk stamme, skal hastigheden normalt være lavere. Jeg starter nogle gange så lavt som under 100 o/min ved store og uregelmæssige emner.


Søg på mine sider:


Har du kommentarer, rettelser, tilføjelser, spørgsmål eller andet, er du velkommen til at skrive til mig.

Videre til 'Slibning af værktøj'

Back to 'Introduction to woodturning techniques'

Main page