Til startsiden Read this page in Egnlish

Drejning af asymmetriske lysestager o.lign.

Jeg vil her beskrive en teknik til drejning af asymmetriske lysestager, hvor en almindelig spændepatron bruges som excenter-patron. Man kan med denne teknik dreje ting som lysestagerne herunder, men teknikken kan også bruges til meget andet. Kun fantasien sætter grænsen. Den første vejledning er til lysestager som de to midterste på billedet herover.


Første forslag

1. Man starter med at spænde et firkantet emne op i spændepatronen sådan, at de fire bakker spænder på emnets sider. Det kan være en god ide at bruge pinolen som ekstra støtte, så man ikke behøver at være forsigtig i starten.

2. Emnet drejes til det er cylindrisk fra lidt over bakkerne og til enden.

3. Pinolen fjernes, hvis den har været brugt. I enden af træet formes først en lille 'skål', der skal samle løbet stearin op. I midten laves yderligere en lille fordybning (ca. 1-2 mm), som en lyseholder passer ned i. I midten laves evt. en ganske lille prik for at angive centrum, hvor skruen, der skal holde lyseholderen, skal skrues i.
    Derefter formes foden og så drejes emnet lidt smallere på midten, hvis man ønsker den midterste brede sektion smallere end de andre. (Den øverste kan evt også drejes smallere).
    Fod, midte og top pudses.

4. Emnet spændes af og to modsatte bakker fjernes fra spændepatronen. Emnet spændes herefter skævt, så midteraksen stadig er inden for emnet ved enden. (det kan checkkes med pinolen).

5. Den smalle stilk drejes nu på den øverste sektion. Drejebænken kan stadig kør temmeligt hurtigt, men man skal dreje meget forsigtigt. Emnet skal IKKE pudses i drejebænken.

6. Emnet spændes herefter op, så det er skævt til den modsatte side. Midteraksen skal være inden for den midterste sektion. Dette kan chekkes ved at sigte fra pinolen og ned til spindelen.

7. Den nederste smalle stilk drejes som den øverste, men drejebænken skal køre forholdsvis langsomt for at centrifugalkraften fra den øverste del ikke knækker den tynde stilk.

8. Emnet spændes til sidst op, så det sidder centreret. Man kan evt. bruge alle fire bakker igen her og chekke centreringen med pinolen.
    Emnet drejes fri og pudses i hånden. Som afslutning gives en overfladebehandling (jeg har brugt linolie), og lyseholderen skrues fast.


En variation er at forskyde centeraksen i stedet for at dreje den. Det giver en lysestage som den yderst til venstre på billedet øverst på siden:

Andet forslag

Man starter med at spænde et firkantet emne op og dreje det rundt som beskrevet i punkt 1 og 2 ovenfor.

1. I enden af emnet formes igen en lille skål til løbet stearin og en fordybning til lyseholderen og evt et mærke til skruen.

2. Emnet tages af og to modstånde bakker fjernes fra spændepatronens. Emnet spændes op igen, men denne gang med centeraksen forskudt ud til den ene side.
    Den øverste tynde stilk drejes.

3. Emnet spændes fri og forskydes til den modsatte side og den nederste tynde stilk drejes.

4. Til sidst spændes emnet op centreret og drejes fri, pudses i hånden, overfladebehandles og lyseholderen monteres.
Søg på mine sider:


Har du kommentarer, rettelser, tilføjelser, spørgsmål eller andet, er du velkommen til at skrive til mig.


Tilbage til 'Introduktion til trædrejningsteknikker'

Tilbage til startsiden om træ og trædrejning