Til startsiden Read this page in Egnlish

Jespers trædrejningsordbog, Fagord Engelsk-Dansk

Det er ikke alle ordene, hvor jeg kender det korrekte danske fagord - så giver jeg kun en forklaring af betydningen. Prøv i øvrigt også en almindelig ordbog.


Abrasive slibemateriale
Aerosol spraydåse
Allowance spillerum
Alternative ivory/horn/amber kunst-elefenben/-horn/-rav lavet af plast
Annual growth rings årringe
Auger sneglebor
Awl syl
Backsteady brille
Banjo anlægsholder
Bark bark
Barrel den del af pinoldokken, der bevæger, når der skal presses mod træet
Bead lille forhøjning med halvcirkelformet tværsnit, oftest på langsdrejet emne, f.eks. på et stoleben
Bed vanger
(turning) Between centres langsdrejning
Bevel fas (flade som slibningen af et v&arlig;rktøj har dannet)
Blank råemne
Blue stain blåsplint (svampeangreb)
Board bræt, plade
(Lace) bobbin kniplepind
Bobbin drive speciel patron til langsdrejning af små firkantede emner
Bowl skål
Bowl gouge u-stål
Bowl rest buet anlæg til drejning af skåle mm
Bowl turning attachment ekstra vange eller holder til anlægget til drejning af store skåle
Box (1) æske (2) buksbom (også 'boxwood')
Bradawl syl
Brad point drill træspiralbor
Branch gren
Brooch broche (smykke)
Briwax varemærke for voksprodukt
Buffing (wheel) polering (polereskive)
Built-up work emne limet sammen af flere stykker
Burl [amerikansk] knude eller anden uregelmæssig vækst på et træ
Burnish friktionspolering, burnished blank, poleret
Burr (1) om træ: knude (2) om værktøjet: råæg
CA cyanoakrylatlim, 'superlim/sekundlim'
Cabinetmaking møbelsnedkerarbejde, cabinetmaker møbelsnedker
Calipers (pair of): inside c., internal c. dansemester, outside c., external c. krumpasser, vernier c. (gauge) skydelære
Cam locking excenter-spænding (af anlægsholder, pinoldok etc)
Cambium layer vækstlaget (lige under barken)
Cannel hulningen i (dreje)rør og u-stål
Carbide tools hårdmetalværktøjer
Carbon steel kulstofstål, værktøjsstål
Carpentry tømrerarbejde
Cast iron støbejern
Centres fællesbetegnels for pinol og medbringer
Charred sortbrændt
Check revne
Checkered work emner, der er limet sammen af flere stykker
Chisel mejsel, stål med lige æg og dobbelt fas
Chuck patron, ofte brugt om en spændepatron
Chisel fladt jern (i modsætning til rør og u-stål), stemmejern
Circumferential shrinkage tangentielt svind
Clog stoppe til
Collet bakker i spændepatron
Combination chuck ældre type spændepatron
Compass, (pair of) compasses passer
Cone centre konisk pinol
Conifer nåletræ
Continental (spindle) gouge drejerør lavet ved smedning af pladeformet stål
Convex konveks, udadbuet
Core board møbelplade
Cove lille fordybning med halvcirkelformet tværsnit, oftest på langsdrejet emne, f.eks. på et stoleben
Craft 1) håndværk, 2) Craft Supplies Navn på firma, der sælger tilbehør til trædrejning mm.
Cross-grain sidetræ
Crotch wood veddet i en forgreneing
Cup centre gennemboret pinol
Cup chuck chuck med et fast, dybt hul, som træemnet bankes fast i
Cup shake revne langs en årring
Curly vimret (bølget årestruktur)
Cut 1) snit, 2) skære
Cutting edge æg
Dead centre fast pinol (ikke medløbs-)
Decay forrådnelse
Decidous løvfældende, Decidous tree løvtræ
Deep fluted gouge u-stål
Diamond (section) parting tool stikstål med rhombeformet tværsnit
Dig-in 'hugge i'
(pair of) Dividers stikpasser, internal d. dansemester, external d. krumpasser, slide d. skydelære
Dividing plate/head indeksskive (til at holde emnet fast med bestemte vinkelmellemrum)
Drive/driving centre/spur medbringer
Dog en slags medbringer
Double ended spindle mulighed for at spænde træ på og dreje på begge ender af spindelen, dvs på begge sider af spindeldokken, både over vangerne og i den 'frie' ende af drejebænken
Dovetail recess/jaws svalehaleformet fordybning/bakke til opsænding på spændepatron
Drill chuck borepatron
Drill jig anordning til at styre et bor (f.eks. ved boring af huller til dekoration rundt langs kanten af en skål)
Drive centre/spur medbringer
Duramen kerne(træ)
Ebonize sortfarve (som ibenholt)
EMC (equilibrium moisture content) ligevægtsfugtindhold
End-grain endetræ
End seal materiale til forsegling af endetræ for at undgå at det revner under tørring
Engineering chuck gammeldags spændepatron med tre bakker som dem der bruges i en metaldrejebænk
Exotic timber Eksotisk træ (oversøisk træ, importeret træ)
Faceplate, face plate planskive
Faceplate ring planskive i form som en ring, der kan spændes fast i en spændepatron
Face(plate) turning tværsdrejning
Ferrule rørring
Fiddleback grain/texture bølget åretegning
Figure struktur, mønster
Filler se 'Grain filler'
Fillet lille trinfomet detalje, oftest på langsdrejet emne, f.eks. på et stoleben
Fingernail grind (swept-back grind) u-stål med siderne slebet langt tilbage
Finishing pudsning og overfladebehandling
Flat sawn planskåret
Flatbit (drill) spadebor
Flitch en opskæring af træet med bark på Ún side
Flute hulningen i (dreje)rør og u-stål
Fluted parting tool stikstål med Ún fas og en hulning modsat fasen
Forstner bit forstnerbor
Four jaw chuck spændepatron med fire bakker
Four prong drive medbringer med fire tænder
Goblet bæger
Gouge hult drejestål, f.eks. rør eller u-stål
Grain åretegning
Grain filler overfladebehandling, der bruges til at fylde porerne i træet så en plan overflade opnås inden den videre behandling med f.eks. lak eller voks
Green wood/timber frisk træ, grønt træ
Grinding (wheel) slibning (slibesten)
Grit kornstørrelse/grovehed på slibepapir
Groove not
Growth ring årring
Hardwood løvtræ (oversæætes nogle gange til 'hårdttræ', men det er uhensigtsmæssigt, da det ikke har noget med træets hårdhed at gøre)
Headstock spindeldok
Heart shake radiær revne
Heartwood kernetræ
Hone at slibe et stål på en sten i hånden
Hollow vessel krukke, vase eller meget dyb skål
Hook tool drejekrog
Inboard turning drejning med emnet over vangerne i modsætning til 'outboard turning'. Bruges også om drejning med pinoldokken dejet, men i dette tilfælde mener nogle, at emnet skal rotere med uret (dvs modsat den normale retning) mens andre mener, at det også gælder, når emnet roterer den sædvanlige vej - dvs. det er ikke nogen entydig betegnelse
Index plate indeksskive (til at holde emnet fast med bestemte vinkelmellemrum)
Indigenous timber indenlandsk træ
Irish grind (gouge) u-stål med siderne slebet meget langt tilbage
Jacob's chuck borepatron
Jam chuck træpatron
         Jig hjælpeanordning (til boring, slibning etc.)
Joinery bygningssnedkeri, joiner bygningssnedker
Jointer afretter
Kiln-dried ovntørret
Lace bobbin kniplepind, Lace bobbin drive speciel chuck med firkantet hul til at holde små firkantede emner, f.eks. til kniplepinde
Laminated lamineret, limet sammen af flere stykker
Lamp auger langt bor til at bore hul til ledningen i lamper
Lathe drejebænk
Live centre medløbspinol
Log kævle, blok (stammestykke)
Longitudinal shrinkage svind i fibrenes længederetning
Long hole boring boring af huller på emner opspændt i drejebænken. Der bores med et meget langt bor før ind gennem pinoldokken og gennem en gennemboret pinol
Mandrel patron til at holde hule emner indvendigt, f.eks. ringe og kuglepenne (pennespindel)
Marquetry intarsia (indlagt træ/finer)
M.C. (moisture content) fugtindhold
Medullary ray marvståle
Moisture (content) fugt(indhold)
Morse taper (socket), MT (morse) konus (MK) - det koniske hul i spindel- og pinol-akselen, som bruges til montering af medbringer, borepatron etc
Mortise taphul, samle med tappe
Moulding drejet dekoration
Multi-screw chuck planskive
Natural edge barkkant
Ogee s-formet kurve, oftest på langsdrejet emne, f.eks. på et stoleben
Outboard turning drejning på den venstre side af spindeldokken. Bruges også om drejning med emnet monteret ud over kanten på drejebænken (med spindeldokken drejet) og om drejning med emnet roterende med uret (modsat den normale retning. Dvs det er ikke nogen entydig betegnelse.
Parting tool stikstål
PEG, poly ethylene glycol polyetylenglykol, et stof, der kan bruges til at hindre træ i at revne, når det tørrer
Pen mandrel opspændingsværktøj til drejning af kuglepenne
Pin chuck barkpatron
Pink wheel 'lyserød slibesten' af aluminiumoxid med kromoxid
Pith marv
Plain sawn planskåret
Plank planke
Platter tallerken, platte
Plywood krydsfiner
Pole lathe (gammeldags) foddrevet drejebænk
Polish polere, poleremiddel
Precision combination chuck ældre type spændepatron
Precious timber/wood ædeltræ
Two/three/four Prong (drive) medbringer med to/tre/fire tænder
Protractor vinkelmåler
Pummel firkantet (udrejet) stykke på f.eks. stoleben, der har både runde og firkantede dele
Pyrography glødeskrivning
Quartercut, quarter sawn spejlskåret, kvartskåret, krydsskåret
Rest anlæg, lan(d)
Radial sawn/cut spejlskåret
Radial shrinkage radiært svind
Ratchet handle håndtag (f.eks. på anlægsholder) der kan drejes, så det ikke er i vejen, uden at dreje skruen, det spænder
Resin hapiks
Revere chucking opspænding så bunden af emnet kan drejes ren
Revs. (=revolutions) omdrejninger (i minuttet)
Rim kant
Ring centre ringpinol
Ring shake revne langs en årring
Ring tool ringstål
Rip cut langssavet
Ripple bølget åretegning
Rough turning grovdrejning
Roughing (out) gouge skrubrør, skrubstål
Router overfræser
Sanding pudsning med slibepapir/-lærred
Sap saft
Sap wood, sapwood splint, splintved
Sawtooth (machine) bit forstnerbor med savtakket kant
Scorched sortbrændt
Scraper skraber
Screw chuck skruepatron
Scroll chuck spændepatron (med fire bakker)
Sealer materiale til forsegling af træets årer, enten for at gøre overflade afvisende for fugt og snavs eller for at fylde træets porer, så der kan opnås en helt glat og ikke-sugende overflade inden lak, voks el.lign. påføres
Seasoning tørring af træ, seasoned tørret
Segmented sammensat af flere stykker træ
Shake revne, ridse
Shavings (høvl)spåner
Shell augur/auger bit specielt bor, bruges til at bore lange huller i f.eks. lamper
Shallow fluted gouge (dreje)rør
Sharpen slibe
Shear scraping drejning med skrabestål på skrå
Shearing cut, shear cutting skæredrejning, skæremetoden
Short grained kortfibret
Shrink skrumpe, Shrinkage svind
Silicon carbide siliciumkarbid=hårdmetal
Single-screw chuck skruepatron
Skew (chisel) mejsel
Softwood nåletræ (det har ikke noget med træets hårdhed at gøre)
Spade bit/drill spadebor, speedbor
Spalted wood trøsket (svampeangrebet) træ
Spigot tap (der f.eks. passer til en spændepatron)
Spigot chuck chuck med et fast, dybt hul, som træemnet bankes fast i
Spindle gouge (dreje)rør
Spindle locking spindellås, der kan bruges til indeksering til at holde emnet fast i et antal stillinger med fast afstand. Bruges til dekoration
Spindle turning langsdrejning
Split revne
Spur (centre) medbringer
Square (end) chisel, square nose chisel mejsel slebet med æggen vinkelret på siderne
Stain bejdse
Steady brille
Stem stamme
Swell langt svagt kurvet stykke, oftest på langsdrejet emne, f.eks. på et stoleben
swept-back grind se 'Fingernail Grind'. Swivel head spindeldok, der kan drejes ud over vangerne
Tailstock pinoldok
Tailstock centre pinol
Tang angel (den del af værktøjets metaldel, der stikker ind i håndtaget)
Tangential shrinkage tangentielt svind
Tannin garvestof, tannic acid garvesyre
Tenon tap
Thread gevind
Three prong drive medbringer med tre tænder
Through and through sawn, T/T sawn, T&T sawn blokskåret
Timber tømmer, træ
Tongue fjer (i not og f.)
Toolrest, tool rest, T rest anlæg, lan(d)
Translucent gennemskinnelig
Trunk stamme
Twist drill spiralbor, 'metalbor'
Two prong drive medbringer med to tænder
Unseasoned frisk, grønt
Varnish lak, lakere, glans
Vein åre
Veneer finer
Vernier gauge skydelære
Vessel 1. beholder, 2. kar (åre i træet)
Waney edge vankant, bomkant (barkkant på planke)
Warp slå sig, kaste sig
Wavy grain bølget åreforløb
Wax voks
Wire edge råæg
Wire wool ståluld
Woodturning trædrejning

Se også: Peter Childs ordbog eller ordbogen i 'Woodturner's Workshop' (engelske ordbøger).

Søg på mine sider:


Har du kommentarer, rettelser, tilføjelser, spørgsmål eller andet, er du velkommen til at skrive til mig.


Tilbage til 'Ordbøger'

Tilbage til startsiden om træ og trædrejning